Training Burn-out voor Leidinggevenden: Signaleer Symptomen en Voorkom een Burn-out bij medewerkers en personeel

Hebben medewerkers binnen jouw bedrijf of organisatie last van burn-out klachten? Weten de leidinggevenden bij jullie eigenlijk wel hoe je om moet gaan met iemand met een burn-out? Én weten leidinggevenden hoe je de symptomen van een naderende burn-out bij personeel kunt herkennen?

Ruim 17% van de werknemers ervaart burn-out klachten. Dit uit zich in gevoelens van extreme vermoeidheid en uitputting. Sinds Corona zijn deze cijfers alleen maar verslechterd. Vaak wordt een burn-out te laat herkend en opgepakt, waardoor ziekteverzuim en herstel een langdurig proces wordt. Dit gaat ten koste van inzetbaarheid, samenwerking in het team, ondersteuning en begrip vanuit collega’s. Bovendien veroorzaakt het veel persoonlijk leed bij de medewerker. Hoe herkent een leidinggevende tijdig een burn-out, juist nu in deze Coronatijd, met het vele online en thuiswerken? Hoe houd je een spiegel voor en zorg je ervoor dat de medewerker in kwestie tijdig handelt en de symptomen serieus neemt? Hoe zorg je dat jouw organisatie gezond blijft?

Doel van de training Burn-out voor leidinggevenden
Na afloop van de training zijn de leidinggevenden in staat:

 • Burn-out-verschijnselen bij hun medewerkers vroegtijdig te signaleren. Zowel op de werkvloer als online.
 • De ernst van de verschijnselen en symptomen beter in te schatten om hier goed op te kunnen reageren.
 • Met meer zelfvertrouwen het gesprek over burn-out hierover aan te gaan.

En hebben ze inzicht in:

 • De effecten van thuiswerken en online werken op hun medewerkers.
 • De elementen die van invloed zijn op de vitaliteit van de medewerkers.
 • Hun eigen vitaliteit, mogelijke signalen van overbelasting en de mate waarin het thuiswerken hierop van invloed is.

Programma
De training bestaat uit twee (live of online) dagdelen van ieder 3-3,5 uur, met een tussentijd van twee weken plus een follow-up bijeenkomst na drie maanden. In de tussenliggende periode maken de deelnemers een praktijkopdracht om zó in de praktijk te kunnen toepassen wat ze in de training geleerd hebben.

Inhoud
Onderstaand is een basisaanbod. We stemmen de inhoud van de training af op jullie situatie.

Herkenning

 • Wat is stress en werkdruk eigenlijk?
 • Inzichtgevende theorie over de werking van ons stress-systeem en wat er gebeurt bij langdurige stress.
 • Actief herkennen van de belangrijkste burn-out verschijnselen, signalen, fysiek en mentaal en het verschil met burn-out.
 • Risicofactoren in kaart brengen.
 • Kennis van en inzicht in de effecten van thuiswerken en de veranderende rol van de leidinggevende hierbij.
 • Onderliggende overtuigingen over verantwoordelijkheid, taken en kwaliteit en fouten: perfectionisme (en invloed vanuit social of andere media).

Erkenning voor de leidinggevende zelf

 • Heb ik zelf last van stress, hoe sta ik er zelf voor? Wat doe ik zelf om mijn eigen vitaliteit te beschermen?
 • Inzicht in eigen valkuilen die het risico op burn-out vergroten.
 • Omgaan met hoge druk, grote verantwoordelijkheid en voorbeeldrol.

Omgaan met en praten over

 • Praktische handvatten voor de praktijk:
  • Hoe kan je het gesprek (preventief) aangaan, hoe begeleid je iemand met burn-out(verschijnselen). Hoe doe je dit in geval van thuiswerken als je je medewerker maar af en toe ziet?
  • Wanneer grijp je in en hoe doe je dat?
  • Wat is handig is om te doen bij iemand die burn-out verschijnselen heeft of in een burn-out zit en wat kun je beter achterwege laten.
  • Oefenen met de acteur in verschillende situaties zoals die zich werkelijk in de praktijk voordoen op basis van de aangeleverde casuïstiek.
 • Actief acteren op signalen en doorbreken van patronen.

Burn-out bij medewerkers helpen voorkomen

 • Keuzes en instrumenten om burn-out actief te voorkomen: aandacht voor vitaliteit en gezond gedrag stimuleren bij je medewerker.
 • Het anticiperen op negatieve effecten van thuiswerken op medewerkers.
 • Hoe voorkom je in het vervolg werkdruk en stress?

Praktijk pdracht
Na afloop van de basistraining ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht:

 • waarin ze nieuwe vaardigheden gaan toepassen voor borging in de praktijk en ter voorbereiding van de follow-up.

Follow up bijeenkomst na 3 maanden (optioneel met acteur):
De inhoud van follow-up vullen we in op basis van de ervaringen met en vragen voortkomend uit de praktijkopdracht.

Aanbod van de Training Burn-out voor Leidinggevenden
Aan de onlinetraining kunnen maximaal tien leidinggevenden deelnemen en aan de livetraining twaalf. We maken het programma op maat. Het niveau van de training is HBO-HBO+.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training Burn-out voor Leidinggevenden of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068 .

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan Consult.